przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Żbikowski Andrzej | 2023-09-26

21 lutego 2022 roku Lider Projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V” w imieniu Gminy Pieńsk podpisał aneks do umowy o dofinansowanie nr PLSN.01.01.00-02-0099/17/04 z dnia 21.11.2018 roku zwiększający wartość dofinansowania o kwotę 64.741,91 EUR.

Dodatkowe środki przeznaczone są na budowę boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej i siatkówki, które powstanie do końca 2022 r. na działce nr 115/1 Obr. III, AM-4 w Pieńsku.

Tym samym wartość dofinansowania Projektu wzrosła do kwoty 249.248,17 EUR  a realizacja Projektu została wydłużona do dnia 31.12.2022 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020