przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny  RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie  – 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa, konkursy horyzontalne

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Rządowy program Zdalna szkoła umożliwił samorządom pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na zakup komputerów, tabletów i oprogramowania do prowadzenia lekcji „w trybie online”

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen).

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Zwiększone dofinansowanie projektu Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Pieńsk uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wprowadzenie zmian w projekcie, w zakresie zwiększenia wydatków kwalifikowanych projektu i tym samym zwiększenia dofinansowania w projekcie.

Plan finansowy projektu (w PLN) po zmianach:

 • Wartość całkowita projektu: 14 106 568,46
 • Kwota wydatków kwalifikowanych: 11 186 696,92
 • Kwota wydatków niekwalifikowanych: 2 919 871,54
 • Kwota dofinansowania: 9 508 692,39 (85%)
 • Kwota wkładu własnego: 1 678 004,53

Termin zakończenia realizacji projektu pozostaje bez zmian – tj. 30-06-2021 r.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Informacje o projekcie

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020
A2. Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
A3. Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
A4. Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Laptopy dla uczniów w ramach projektu “Zdalna szkoła”

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – Jan Magda przekazał rodzicom dzieci uczących się w szkołach podstawowych działających na terenie gminy Pieńsk sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Kolejna transza środków na zakup sprzętu komputerowego – Zdalna Szkoła +

Informujemy że Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło kolejną transzę środków – 180 milionów złotych na wyposażenie w sprzęt komputerowy.

Gmina Pieńsk na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ponownie znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymała 55 tys. złotych na realizację projektu Zdalna Szkoła+.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Nowe komputery będą wspomagały zdalną naukę

Pieńsk znalazł się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymał 60 tys. złotych na realizację projektu Zdalna Szkoła. W ramach projektu gmina zakupi nowy sprzęt komputerowych do prowadzenia internetowych lekcji.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Wymiana pieców – wydłużenie terminu na złożenie dokumentacji zarejestrowanych grantobiorców

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wydłużamy termin na złożenie dokumentacji zarejestrowanych grantobiorców z gmin:

 • Gmina Miejska Bolesławiec
 • Gmina Wiejska Bolesławiec
 • Gmina Gromadka
 • Gmina Siekierczyn
 • Gmina Zawidów (gmina miejska)
 • Gmina Lwówek Śląski
 • Gmina Sulików
 • Gmina Pieńsk

do dnia 31-05-2020 r. do północy

Link do informacji o wydłużeniu terminu, https://eko-cieplo.com/2020/05/12/duplicated-wydluzenie-terminu-na-skladanie-wniosku-zoi-150/

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Wymiana pieców – Wydłużenie terminu na składanie wniosku ZOI

Informujemy, iż wydłużono termin na złożenie dokumentacji zarejestrowanych grantobiorców z gmin:

 • Gmina Miejska Bolesławiec
 • Gmina Wiejska Bolesławiec
 • Gmina Gromadka
 • Gmina Siekierczyn
 • Gmina Zawidów (gmina miejska)
 • Gmina Lwówek
 • Gmina Sulików
 • Gmina Pieńsk

do dnia 15-05-2020 r. do północy.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Wymiana pieców – Rusza nabór wniosków dla gmin obszaru ZOI

Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie aktywny od 14 kwietnia do 30 kwietnia i obowiązuje mieszkańców gmin:

 • Miejska Bolesławiec
 • Wiejska Bolesławiec
 • Gromadka
 • Siekierczyn
 • Zawidów (gmina miejska)
 • Lwówek Śląski
 • Sulików
 • Pieńsk

Informacje szczegółowe – https://eko-cieplo.com/2020/04/10/nabor-nr-01-2020-zoi/

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Wymiana pieców – ważna informacji dla mieszkańców!

Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)

Pomimo epidemii koronawirusa – działania związane z projektem nie są zagrożone.

Jak informuje świdnicka organizacja realizująca w Pieńsku projekt unijny związany z wymianą starych pieców/kotłów na nowoczesne źródła ciepła, dalsze działania związane z projektem nie są nie zagrożone, pomimo epidemii koronawirusa.

Poniżej komunikat Krzysztofa Brzozowskiego, głównego operatora w projekcie:

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

1 2